• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی مقدمه مقاله زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در ‏عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص ‏و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و ‏کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی ‏خارجی ...