• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله خاکبرداری


خاکبرداری خاکبرداری به ۲ روش انجام می شود : یکی خاکبرداری سطحی و دیگری خاکبرداری عمیق . خاکبرداری سطحی بیشتر به منظور حفظ تعادل ساختمانهای ( بلند ) انجام می شود که در این روش ، حداقل ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر از خاکهای دستی روی سح زمین را بر می دارند . اما خاکبرداری عمیق با توجه به خواست کارفرما در احداث زیرزمین برای بنا صورت می پذیرد . وقتی عملیات خاکبرداری انجام می شود محل ...