• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

اقدامات مفید محمدرضا پهلوی برای ایران


محمد رضا شاه پهلوی بخشی از مقاله محمد رضا پهلوی (۴ آبان ۱۲۹۸ خورشیدی در تهران - ۵ مرداد ۱۳۵۹ خورشیدی در قاهره) معروف به محمدرضا شاه پهلوی، ملقب به شاهنشاه آریا مهر به‌ معنای خورشید آریاییان و بزرگ ارتشتاران، دومین شاه سلسلهٔ پهلوی و واپسین پادشاه ایران (۲۵ شهریور ۱۳۲۰ -۲۲ بهمن ۱۳۵۷) بود. وی حاصل ازدواج رضاشاه و تاج‌ الملوک آیرملو بود. در شش سالگی پدرش پادشاه شد و او به ولیعهدی ایران ...