• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت بررسی روشهای انتقال فناوری


بررسی روش های انتقال فناوری در این فایل ۱۰ نمونه از روشهای انتقال فناوری که در سالهای گذشته در کشور انجام گردیده بیان و مورد بررسی قرار گرفته اند. به همراه زمان اجرا، تصاویر مرتبط و توضیحات اجمالی، شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI، کنسرسیوم، بیع متقابل، سرمایه گذاری مشترک، قرارداد کلید در دست، فهرست مطالب: سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI کنسرسیوم بیع متقابل سرمایه گذاری مشترک قرارداد کلید در دست اعطای پروانه ایجاد محافل علمی و بین المللی قراردادهای کمک های ...