• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

انسولین گلوکز خون و پتاسیم


سمینار درس مدل سازی عنوان مقاله و پاورپوینت : مدل سازی سیستم تنظیم گلوکز-انسولین و نوسانات مربوط به ترشح طولانی مدت انسولین عناوین بحث: ۱- مقدمه ای در رابطه با سیستم تنظیم انسولین – گلوکز ۲- مدلسازی ۳- مقایسه با سایر مدلهای مطرح ۴- بررسی نتایج شبیه سازی ۵- نتیجه گیری ۱- مقدمه: غلظت گلوکز انسان در یک رنج باریکی (۷۰-۱۱۰ mg/dl ) قرار دارد. فاکتورهای بیرونی که قندخون را متاثرمی کنند عبارتند از: جذب غذا، نرخ هضم غذا، تمرین و… انسولین ...