• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد به همراه تصاویر آموزشی

بررسی سیستم حقوق و دستمزد به همراه تصاویر آموزشی چکیده پاورپوینت حقوق و دستمزد کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد کنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق و دستمزد مانند سایر روشهای کنترل داخلی شامل تقسیم دقیق وظایف و مسئولیت ها در سیستم حقوق و دستمزد است. در اغلب مؤسسات وظایف و مسئولیت های حقوق و دستمزد بین دوایر زیر تقسیم شده است: دایره کارگزینی دایره ثبت اوقات کار دایره حقوق و دستمزد دایره پرداخت کنترل داخلی موثر ...