• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی


نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی پاورپوینت مدیریت این فایل مربوط به یک مقاله دفاع شده در سال ۱۳۹۲ می باشد و حاوی ۳۲ اسلاید است. دانشجویانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از پایان نامه دارند می توانند از این فایل استفاده کنند. بیان مساله جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهاي جدید سازمانی و اجتماعی است. یکی از مهمترین آنها، چالشهاي ...