• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی معرفی پرسشنامه پرسشنامه اهداف پیشرفت حای ۱۸ سوال بوده که توسط میدلتن و میگلی نوشته شده و هدف آن بررسی اهداف پیشرفت تحصیلی از ابعاد مختلف (اهداف تبحری، اهداف رویکرد – عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد) می باشد. تعداد سوال: ۱۸ تعداد بعد: ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد نوع فایل: ورد آفیس Word تعداد صفحات : ۳ منبع: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است