• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله پرورش گندم

پرورش گندم بخشی از مقاله مقدمه‌ ای بر تجزیه و تحلیل فیزیلوژیکی – بوم شناختی عملکرد گندم اهمیت جهانی گندم حدود ۳۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شده وجود دارد اما تنها ۲۴ گونه آن ۰یعنی ۰۰۷/۰ درصد از کل گونه‌های گیاهی موجود) برای رفع احتیاجات انسان برای غذا و الیاف به عنوان گیاه زراعی استفاده می شوند (ویتور ، ۱۹۸۰) به دلیل وابستگی شدید ما به تعداد معدودی از گونه‌های گیاهی ، رفاه بشر در آینده به ...


مقاله گندم

گندم مقدمه‌ ای بر تجزیه و تحلیل فیزیلوژیکی – بوم شناختی عملکرد گندم اهمیت جهانی گندم حدود ۳۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شده وجود دارد اما تنها ۲۴ گونه آن ۰یعنی ۰۰۷/۰ درصد از کل گونه‌های گیاهی موجود) برای رفع احتیاجات انسان برای غذا و الیاف به عنوان گیاه زراعی استفاده می شوند (ویتور ، ۱۹۸۰) به دلیل وابستگی شدید ما به تعداد معدودی از گونه‌های گیاهی ، رفاه بشر در آینده به شدت در گرو ...