• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله جرم شناسی

جرم شناسی جرم‌ شناسی و جنبه های آن جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد: جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از ‏رشته‌ های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌ شناسی، و روشهای تحقیقاتی‌ مطالعاتی آنها استفاده می ‏کند. ‏ ادوار جرم‌ شناسی ‏دوره ما ...