• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت معماری معاصر ایران


معماری معاصر ایران پاورپوینت معماری معاصر ایران ۴۶ اسلاید همراه با یک هدیه ویژه با عنوان پاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصر بخشی از پاورپوینت ورود مدرنیته به ایران نیز بسان دیگر کشورها از حوزه های مختلف و به روش های مختلف صورت گرفت. بسیاری از منتقدان تاریخ معاصر ایران معتقدند اطلاحات امیرکبیر در دوران قاجاریه موجبات ورود مدرنیته در حوزه های مختلف را فراهم ساخت. تاسیس بیمارستان، دارالفنون، روزنامه و … از مهمترین موضوعات ...