• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

بهداشت پرتوها و حفاظت در برابر اشعه


بهداشت پرتوها بخشی از پاورپوینت پرتو چیست ؟ انتقال انرژی به شکل امواج یا ذرات در محیط را گویند. هنگامی رخ می دهد که هسته های ناپایدار با متلاشی شدن هسته شان به پایداری برسند. انواع اشعه: – اشعه ی آلفا – اشعه ی بتا – اشعه ی گاما منابع پرتو ها – طبیعی – مصنوعی پرتو های طبیعی : کیهانی: پرتوهای رسیده از خارج از جو زمین و در ارتفاع مسکونی دارای انرژی حدود ۳۵ میلی راد زیست محیطی: شامل پرتو های زمینی –جوی-درونی ...