• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تاریخچه حاشیه نشینی در ایران و جهان


بررسی پدیده حاشیه نشینی، تعارف، عوامل‏، پیامدها و راهکارها حاشیه نشینی/بخش اول همچنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه‌نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، صورت پذیرفت، جمعیت حاشیه‌ نشینی در ۱۰ شهر بزرگ ایران نظیر تهران، مشهد، شیراز، اهواز حدود ۵/۳ میلیون نفر تخمین زده شد که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است. پرویز کاظمی، وزیر رفاه، در سال ۱۳۸۵ حاشیه نشینان را در کل کشور ...