• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مکانیزم راه رفتن انسان

مکانیزم راه رفتن انسان چکیده پاورپوینت و مقاله مکانیزم راه رفتن انسان و الگوگیری از آن در ساخت ربات های انسان نما این مقاله به بررسی مکانیزم حرکتی پاهای انسان می پردازد که در جریان آن به موارد زیر اشاره می شود: – بررسی نوع مفاصل و به دنبال آن تعیین تعداد درجات آزادی پاها . – نحوه تحمل نیرو های مختلف وارده به بدن انسان توسط پاها و حفظ تعادل در هنگام راه رفتن. – الگوگیری از ...