• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت باغ ایرانی

باغ ایرانی بخشی از مقاله و پاورپوینت باغ ایرانی : پردیس واژه پارادئزا در اوستا دوبار بکار برده شده و از دو جزء ترکیب یافته: یکی Pairi به معنای پیرایرن و دیگری Daeza به معنای انباشتن و دیوار کشیدن، که بر رویهم به معنای درختکاری و گلکاری پیرامون ساختمان می‌باشد. نام دیگر این فضای سبز (باغ) است، واژه‌ای فارسی که در زبان پهلوی نیز به همین شکل Bagh بکار برده شده است. امروزه این واژه در ...