• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق درباره آنژیوگرافی


موضوع سمینار: دستگاههای آنژیوگرافی و تکنیک انژیوگرافی بخشی از مقاله و پاورپوینت تاریخچه آنژیوگرافی: این آزمایش از  همان اوایل کشف اشعه ایکس آغاز گردید .  به طوری که اولین باردرسال ۱۸۹۶ هابیک و لیندنتال با تزریق ماده حاجب امولسیون مخلوط گچ سرخرگ های یک دست قطع شده  انسان را نشان دادند. به علت نبودن موادحاجب مناسب تا سال ۱۹۲۳ هیچ آزمایشی به روی عروق خونی انسان زنده صورت نگرفت.در سال ۱۹۲۳ اولین ونوگرافی با استفاده از ...