• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحقیق در مورد عالم برزخ

عالم برزخ مقدمه بعضی می پندارند «روز قیامت» خیلی دور است ، زیرا مثلا حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی(ع) و… قوم خود را از حساب و کتاب روز قیامت می ترساندند،ولی از آن عصر تا کنون هزارها سال گذشته ولی هنوز،قیامت بر پا نشده و شاید میلیون ها سال دیگر نیز،قیامت بر پا نگردد،بنابراین آیا تاکنون برای پاداش صدها هزار سال بعد عملی نیک انجام داده ایم؟و یا اکنون خود را برای مجازات هزاران ...