• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق درباره ی تربیت اسلامی


تربیت از نظر و دیدگاه اسلام مقدمه مقاله بر اساس رأی صادره در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ، مورخ ۲۹/۲/۷۹ ، اهدافی برای دوره ابتدائی در زمینه های اعتـــقادی ، اخـــلاقی، علمـــی و آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، زیستی ، سیاسی و اقتصـــادی در را ستای رســالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشـــــد همه جا نبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و ...