• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولجزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار Seismo struct

تحلیل دینامیکی غیرخطی جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار Seismo struct توضیحات: جزوه حاضر تنها جزوه کامل و آموزشی موجود در زمینه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام IDA با نرم افزار Seismo struct برای دانشجویان ارشد سازه و زلزله می باشد. منبعی مناسب جهت انجام تحلیل دینامیکی