• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت معماری باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز


پاورپوینت معماری باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز معماری باغ ایرانی به همراه تحلیل باغ فین کاشان و باغ ارم شیراز:1. باغ ایرانی(زمین-هندسه باغ ایرانی-کوشک-آب در باغ-گیاهان باغ)2. باغ فین کاشان: موقعیت باغ فین- کاشان موقعیت باغ در شهر شبکه های دسترسی در وضع موجود تاریخچه باغ فین کاشان معرفی و شکل گیری باغشاه فین کوشک محورهای باغ بازشناسی کاربری های وضع موجود آب نقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ نقشه جهت حرکت آب بر اساس ...