• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت ادم ریه 28 اسلاید


ادم ریه آدم حاد ریه یا ادم ریه به یک مشکل جدی اشاره دارد که در آن مقدار زیادی مایع به طور ناگهانی در ریه‌ها تجمع می‌یابد. این وضعیت نشانگر مشکلات جدی در عملکرد بطن چپ قلب است و به عنوان یک وضعیت پزشکی اورژانسی تلقی می‌ شود. اتیولوژی: ادم ریه به مرحله نهایی پرخونی ریوی اشاره دارد، که به طور معمول ناشی از ناتوانی شدید بطن چپ قلب است. در این وضعیت، میزان خونی ...