• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان های ایرانی)

سکوت سازمانی (در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان های ایرانی) خلاصه مقاله: در دنیای پیچیده و متحول کنونی که شاهد رقابت‌های بسیار زیاد جوامع جهت دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها در عرصه قدرت هستیم، منابع انسانی و بالاخص افراد خلاق، ماجراجو و صاحبان اندیشه‌های نو و بدیع به مثابه گرانبهاترین سرمایه‌ های سازمانی بوده که از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردارند. ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمانها و منابع انسانی شان تحت ...