• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت اصول و مبانی مدیریت در سازمان ها

کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان ها پاورپوینت درس اصول ومبانی مدیریت در سازمانها سازمان، ویژگیها، انواع و ابعاد سازمان دلایل تشکیل سازمان ۱- عده ای از افراد هدف مشترکی داشته باشند. ۲- بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ۳- مایل باشند که برای نیل به آن هدف همکاری نمایند. تعریف سازمان مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهداف معین، همکاری می کنند. ویژگی بارز هر سازمانی، تقسیم کار است. تعریف دیگر سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از ...