• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت فرایند کارمندیابی

فرایند کارمندیابی (پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ) مقدمه کارمندیابی فرایندی است که به وسیله آن کسانی که به نظر می رسد توانایی بالقوه ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محول دارند، شناسایی می گردند و موجبات جذب آنها به سوی سازمان فراهم می شود. کارمندیابی یک فرایند واسطه ای است؛ یعنی طی این فرایند کسانی که جویای کار هستند (متقاضیان کار) و کسانی که خواهان نیروی کارند (استخدام ...