• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت تغذیه سالم 30 اسلاید

تغذیه سالم تغذیه سالم مهارت های زندگی – سلامت و الگوی زندگی سالم اسلام و تغذیه سالم در دین اسلام هیچ کجا گفته نشده است که گیاخواری سبب خروج از دین می شود معده خود را گورستان حیوانات نکنید علی (ع) حضرت محمد(ص): اگر ظلمی که انسان بر حیوانات می کند بخشوده شود، اعظم گناهان او بخشوده شده است رهنمون المؤمن کالنحله تأکل طیبا وتضع طیبا – حضرت محمد(ص) مومن همچون درخت است، جز پاک نمی خورد و جز پاکیزه ...