• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت کنترل موجودی

کنترل موجودی بخشی از پاورپوینت کنترل موجودی مقدمه، تعاریف و مفاهیم پایه موجودی انواع موجود یها هزینه های موجودی سیستم های کنترل موجودی سیستم دسته بندی ABC مدلهای EOQ موجودی Inventory کمیتی از کالا یا مواد اولیه که در سازمان برای مدت زمانی بدون مصرف نگهداری شده و بر اساس تصمیم گیری جهت مصرف یا فروش در حال انتظار می باشد. موجودیها بمنظور تولید محصول یا سرویس و نگهداری تجهیزات کاربرد دارند. دارائی های ثابت، جزء موجودی ها محسوب نمی شوند. ( ساختمان و ...