• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت قواعد عربی ۳

قواعد عربی ۳ بخشی از فایل پاورپوینت از میان ۸ واحد قواعد عربی که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی می خوانند ۴ واحد آن به صرف(شناخت انواع کلمه و دگرگونی های آن) اختصاص دارد که قواعد۱ و ۲ به آن می پردازد. و قواعد عربی ۳و۴ به نحو اختصاص دارد. از آن میان قواعد عربی ۳ در۲۴ فصل به مرفوعات، منصوبات و مجرورات می پردازد. نام درس : قواعد عربی (۳) تعداد واحد : ۲ نام ...