• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت شرکت را افرادی غیر از مالکان آن بر عهده دارند. حاکمیت شرکتی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت