• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت حشیش ۶۷ اسلاید


حشیش بخشی از پاورپوینت تاریخچه مصرف حشیش انسان بیش از ۱۰هزار سال است که گیاه شاهدانه را می شناسد. بیش از ۶هزار سال که آنرا به عنوان دارو بکارمی برند. حشیش در منشا لغوی به عنوان ارتش ترور است واین از داستان حسن صباع و فدائیان اسماعیلیه است. - بر اساس آمار رسمی مربوط به سال ۲۰۰۱ میلادی ۲۱ میلیون امریکائی به شکل ماهانه از حشیش استفاده می کنند ۵ درصد از جامعه امریکا را شامل می شود - ...