• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحقیق آثار حوادث و سوانح

آثار حوادث و سوانح تخریب محیط زیست حوادث و سوانح اغلب دارای اثرات منفی محیطی بوده و گاهی صدمات غیرقابل جبران وارد می سازند، از جمله: آلودگی هوا آلودگی آبهای سطحی، زیرزمینی و منابع آب تخریب زیستگاه های حیوانات و پرندگان کمبود آب و غذا برای حیوانات و جانوران بیابان زایی مشکلات اجتماعی فقر بیکاری مهاجرت اختلافات قومی و فرهنگی از هم پاشیدگی خانواده ها کمبود بهداشت و رفاه مشاغل کاذب و خلاف جرم ...