• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
عواطف کودک در ابتدای تولد در قالب احساس کلی آرامش و عدم آرامش بروز می کند. سپس به رشد عاطفی رغبت درماندگی و نفرت از زمان تولد وجود دارد لذت اجتماعی