• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت خوردگی حفره ای

خوردگی حفره ای مقدمه پاورپوینت حفره دار شدن نوعی خوردگی شدیدا موضعی است که باعث سوراخ شدن فلز می شود. این سوراخ ها قطرهای متفاوتی میتواند داشته باشد ولی در اکثر موارد قطر انها کوچک است. حفره ها گاهی مجزا و گاهی انقدر به هم نزدیک هستند که سطح زبری را بوجود می آید. در صورتیکه قطر دهانه ی محل خورده شده تقریبا مساوی یا کمتر از عمق آن باشد شکل حاصل را حفره می نامند. مکانیزم بعنوان ...