• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولجزوه اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی حقوقی به همراه نمونه سوال

جزوه اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی حقوقی به همراه نمونه سوال این محصول حاوی اطلاعات کامل مسائل سیاسی و اجتماعی و مبانی حقوقی می باشد که مطالعه ی آن، داوطلبان استخدام در آزمون بانک ها، وزارت خانه ها و یا سایر سازمانهای دولتی را در شناخت کامل مسائل روز کشور و رابطه ی آنها با مسائل بین المللی کمک بسزایی خواهد کرد. مطالب موجود در این محصول می تواند کمک بزرگی به اطلاعات ...