• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولنمایشنامه کوتاه مجموعه قصه های خاله بهار و ستاره قسمت اول

مجموعه قصه های خاله بهار و ستاره ستاره جون خانم معلمتون بهتون نگفت که کجا میخواد ببره شما رو؟ نه خاله بهار پس مثل همیشه خوب بخون تا بتونی بازم ۲۰ بشی ( خاله بهار با خودش فکر کرد که فردا باید برم مدرسه و از خانم معلمشون بپرسم اگر ستاره ۲۰ بشه که حتما میشه چون همیشه نمره هاش ۲۰ هست کجا میبرتش تا نگرانش نشم و خیالم راحت باشه ) نویسنده: قدیر صابری