• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله حسابداری صرافی

حسابداری صرافی فهرست هدف از انجام پروژه برنامه های مورد استفاده منابع مورد استفاده دیاگرام کلی از برنامه نمایش تمام جداول به صورت جداگانه و توضیح مختصر در مورد ان ها نحوه استفاده از برنامه طریقه ایجاد پروژه در IntelliJ IDEA هدف پروژه: در این برنامه هر مشتری صاحب یک user name &password می شود که می تواند با آن به سایت وصل شود و اخرین نرخ های ارز ها و معاملاتی که با صرافی انجام داده است را ببیند کاربر اصلی یا صراف ...