• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولنمونه سوالات استاندارد Family and Friends 2

نمونه سوالات استاندارد کتاب فمیلی فرندز Family and Friends 2 Family and Friends 2 Assessment test نمونه سوالات درس به درس فمیلی فرندز ۲ این بسته دربرگیرنده سوالات مجزا از هردرس و آزمون جمع بندی و مهارت در ۲ فرمت PDF و Word است.فایل صوتی و کلید سوالات نیز در این بسته گنجانده شده است. Family and Friends is a six-level primary series which offers teachers an amazing package of integrated print and digital resources. It combines ...