• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII)

دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII) معرفی پرسشنامه شاخص عدم ثبات زناشویی (MII) توسط جان ان. ادواردز، دیوید آر. جانسون و آلن بوث (۱۹۸۷) ساخته شده است که از ۱۸ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عدم ثبات زناشویی و تمایل به طلاق بکار می رود. روش نمره گذاری و تفسیر نتایج پرسشنامه به آسانی با پیروی کردن از دستورالعمل هایی که مستقیم در ابزار ذکر شده است ...