• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس سازگاری دو نفره

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس سازگاری دو نفره اسپانیر معرفی پرسشنامه این مقیاس دارای سی و دو سال است که میزان سازگاری دو نفره زن و شوهر را مورد سنجش قرار می­دهد. این مقیاس در سال ۱۹۷۶ توسط اسپانیر تهیه شد و تا سال ۱۹۸۴ در حدود هزار مطالعه به عنوان ابراز اصلی مورد استفاده قرار گرفت (اسپانیر، ۱۹۸۵). به علاوه به واسطه استفاده از نتایج آن همواره امکان تمایز بین زوج­های سازگار و ناسازگار، از ...