• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل

دانلود پرسشنامه استاندارد حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی توسط Gaski و Etzel در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۲۷ گویه و ۴ خرده مقیاس کیفیت محصول (۷ سوال)، قیمت (۶ سوال)، تبلیغات (۷ سوال) و خرده فروشی – فروش (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش حساسیت مصرف کننده ...


پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک رید و نول

وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی توسط Plank، Reid و Newell در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی صنعتی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» ...


پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی پیترز

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی پیترز شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی توسط Peters در سال ۱۹۷۲ ساخته شده است که از ۲۶ گویه و ۴ خرده مقیاس اهمیت قائل بودن برای فعالیت های شرکت (۱۳ سوال)، صداقت (۶ سوال)، تداوم در مسئولیت اجتماعی (۳ سوال) و اهمیت قائل بودن برای مسئولیت اجتماعی فراتر از حد نیاز (۴ سوال) تشکیل شده است که ...


پرسشنامه فروش شرکت

فروش شرکت معرفی پرسشنامه پرسشنامه فروش شرکت بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و روش نمره دهی آن به صورت پاسخ های پنج گزینه ای گزینه ای می باشد و ۱۰ سوال دارد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ...


پرسشنامه بازاریابی صنعت ورزش کشور

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صنعت ورزش کشور شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه آمیخته بازاریابی توسط معمری (۱۳۸۶ ) در رساله ی دکتری طراحی و استفاده شده است که دارای ۸ عامل و ۴۵ گویه است و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازار یابی از نظر افراد است . روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد ...


پرسشنامه بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه پرسشنامه استاندارد بازاریابی پرسشنامه استاندارد بازاریابی شامل ۳۶ گویه و ۸ بعد گرایش بازاریابی، ویژگی های کارکنان واحد بازاریابی ، استراتژی های شرکت، پیش بینی، عملکرد، سیاست قیمت گذاری ، کوچک سازی ، بودجه بندی ، بازاریابی رابطه ای و هدف آن بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می باشد ...


پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد رویکردهای رابطه ای در بازاریابی این فایل دارای دو پرسشنامه است: ۱- پرسشنامه رویکردهای رابطه‌ای در بازاریابی / بدون مولفه/ ۹ گویه ۲- پرسشنامه اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی/ مولفه دارد(فلسفه مشتری/ یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی/ جمع آوری اطلاعات کافی/ وجود گرایش استراتژیک/ کارایی عملیاتی)/ ۱۵ گویه نام پرسشنامه :  رویکردهای رابطه ای در بازاریابی روایی و پایایی: خارجی دارد نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد نوع فایل : ورد word ابعاد ( مولفه ) : دارد منبع: دارد تعداد ...


پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۵ مولفه کلی و ۱۸ مولفه فرعی و ۳۵ سوال همچنین به صورت طیف لیکرت می باشد و منبع آن پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. توجه : نمونه این پرسشنامه در اینترنت وجود ندارد این پرسشنامه هم می تواند برای بانک استفاده شود و هم برای سازمان. برای استفاده در سازمان فقط کلمات ...