• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سنت های خانواده مک کوبین و تامپسون (FTS)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنت های خانواده مک کوبین و تامپسون (FTS) معرفی پرسشنامه مقیاس سنت های خانواده توسط همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون در سال ۱۹۹۱ ساخته شده است که از ۲۰ گویه و ۴ خرده مقیاس اعیاد و تعطیلات (۶ سوال)، تغییرات (۶ سوال)، موقعیت های مذهبی (۴ سوال) و رویدادهای خاص خانواده (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش سنت های خانواده بکار می رود. خانواده به عنوان ...