• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS)

پرسشنامه ارتباط با حیوان خانگی معرفی پرسشنامه مقیاس ارتباط با حیوان خانگی (CABS) توسط رابرت اچ پورسکی، چارلز هندریکس، جاکوب ای مزیر و ماروین ال ساموئلسون (۱۹۸۷) ساخته شده است که از ۸ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان ارتباطات فرد با حیوان یا پرنده خانگی بکار می رود. همچنین این مقیاس فرم زمان حال است. این مقیاس فرم گذشته هم دارد که در آن افعال از زمان حال به زمان ...