• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس رهبری عقیده چایلدرز معرفی پرسشنامه پرسشنامه رهبری عقیده توسط Childers در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش رهبری عقیده نسبت به محصول بکار می رود.امروزه به دلیل در دسترس بودن بیشتر محصولات از طریق اینترنت، مصرف کنندگان با گزینه های بیشتری هنگام تصمیم گیری مواجه هستند. در بازاریابی و تحقیقات مربوط به انتشار، ایده مرکزی این است که افراد مورد اعتماد، ...