• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولآمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن مقدمه پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند. همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کتاب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در ...


بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات خلاصه در این پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درسطح شهرستان کرده ایم که این بررسی و مقایسه درغالب چند جدول فراوانی و نمودار تقدیم شما گردیده است دراین مقاله به بررسی معدل دانش آموزن برای ورود به رشته انسانی معدل دانش آموزان درسال دوم دبیرستان مشوق این دانش آموزان و اینکه ...


مقاله آمار مراجعه افراد طی هفته به کتابخانه

آمار مراجعه افراد طی هفته به کتابخانه فهرست مطالب مقاله مقدمه موضوع جمع اوری داده ها داده ها داده های مرتب شده جدول فراوانی نمودار مستطیلی نمودار میله ای نمودار چند بر فراوانی نمودار دایره ای نمودار ساقه و برگ نمودار جعبه ای میانگین میانگین جدولی واریانس انحراف معیار ضریب تغییرات نتیجه گیری


مقاله آمار تعداد افراد خون‌ دهنده

آمار تعداد افراد خون‌ دهنده مقدمه مقاله آمار علمی جدید است که شیوه‌ها و روش‌های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آنکه مدت زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد، به سرعت توسعه یافته است. امروزه به ندرت می‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایح بدست آمده از تحقیقات و پژوهش‌های علمی کرد. هدف این مقاله نشان دادن کمک‌های مردم به بیمارانی که به خون احتیاج دارند ...


مقاله آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه

آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه مقدمه مقاله تعلیم و تربیت آدمی کاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشکار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است که در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و کوشش ...