• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش کارآموزی تمرین دبیری

کارآموزی تمرین دبیری معلمی نمونه گزارش شماره یک گزارش مشاهده یک جلسه درس: نام مشاهده کننده: محسن اشرفی موارد مشاهده: الف: محل: مدرسه راهنمایی کسائیان نائینی (۲) ناحیه ۱ پایه: اول راهنمایی منطقه نیشابور ب: مشخصات: ۱- مشخصات آموزگار و کلاس: A جنس: مرد سابقه خدمت رسمی ۱۸ سال سابقه تدریس در این پایه ۱۶ سال مدرک تحصیلی: لیسانس رشته تحصیلی: الهیات ۲- تعداد دانش آموزان پسر: ۲۵ نفر ج: مشخصات درس: موضوع درس آموزش قرآن مدت تدریس ۹۰ دقیقه هدف کلی درس: ...