• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله افسردگی و همجنس گرایی

افسردگی و همجنس گرایی افسردگی بطور عام از دیدگاه تئوریهای روانکاوی و “رفتار گرایانه” افسردگی نوعی اختلال در بهداشت روانی فرد تعریف می شود و با دوره ها و حالات کوتاه غمگینی و دلسردی فرق دارد. دوره افسردگی عمومآ از دوران غمگینی و چیره شدن اندوه بر فرد که ممکن است لحظه ای هم باشد، طولانی تر است؛ یعنی روزها، هفته ها و حتی ماه و سال هم ممکن است بطول بکشد. افسردگی همچنین ...