• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده


رفتار مصرف کننده بخشی از فایل پاورپوینت تعاریف و مفاهیم پایه شرکت ها برای تدوین خط مشی ها به شناخت رفتار مصرف کننده نیاز دارند. فعالیت هایی که مردم موقع به دست آوردن،مصرف و دور ریختن کالا ها و خدمات انجام می دهند. والتون - فقط یک رییس وجود دارد و آن مشتری است.ما نماینده او هستیم تا برایش ارزش آفرینی کنیم. در تعریف بازاریابی رفتار مصرف کننده نهفته است. تنوع نیازها و خواسته ها با توجه به هرم ...