• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت بلایای طبیعی ۱۱۰ اسلاید

پاورپوینت بلایای طبیعی روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی همه ساله دومین چهارشنبه ماه اکتبر (ده اکتبر) به عنوان "روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی اعلام شده است و به مدت یک هفته ادامه دارد. هجدهم لغایت بیست و پنجم مهرماه سالجاری روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی یکی از اقدامات مهم در امر آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به خطرات ناشی از وقوع سوانح و حوادث و نحوه مقابله با مخاطرات و کاهش ...