• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله در مورد تقوا و پرهیزکاری


تقـوا و پرهیزکاری مقدمه مقاله این کلمه از کلمات شایع و روایج دینی است، در قرآن کریم بصورت اسمی و یا بصورت فعلی زیاد آمده است، تقریباً به همان اندازه که از ایمان و عمل نام برده شده و یا نام نماز و زکوه آمده و بش از آن مقدار که مثلاً نام روزه ذکر شده از تقوا اسم برده شده است. معنا و حقیقت تقوا از آنچه در اطراف لغت تقوا گفته شد تا اندازه ...