• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

زئولیت های طبیعی


زئولیت چیست و آشنایی با کاربرد های آن مقدمه مقاله زئولیت با توجه به اهمیت غیر قابل انکار منابع پروتئینی با منشا دامی در تغذیه انسان و مزایای تامین پروتئین از طریق فرآورده های دامی , لزوم توجه بشتر به صنعت پرورش دام و عوامل موثر در آن اجتناب ناپذیر می باشد . نظر به اینکه بخش اعظم هزینه ها در این صنعت به تهیه خوراک اختصاص دارد و در حال حاضر سالانه حدود ...