• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی بخشی از فایل پاورپوینت تاریخچه ، اصول، ساختار و تعهدات عناوین : جهانی شدن سازمان تجارت جهانی اهداف کلی و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی نگاهی به ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی الحاق به سازمان تجارت جهانی سابقه موضوع در ایران مروری بر موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی جهانی شدن جهانی شدن واژه رایج دهه۱۹۹۰ است. جهانی شدن بعنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر میرود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را در ...